An Meitheal – ar scáth a chéile a mhaireann na daoine le Seamas Reddiough

 In History

Fadó, bhiodh na daoine ag teacht le chéile chun cabhair a thabhairt dá chéile chun obair na feirme a dhéanamh.  Meitheal an tainm a bhiodh ar na grúpaí oibre seo.  Anois agus an samhradh linn is fiú smaoineamh ar na grúpai seo agus an craic agus an ceol a bhain leo sna blianta atá imithe uainn.

An chéad jab  a bhiodh ag an meitheal nó cur na pratai san Earrach agus roimhe sin bhiodh an treabhadh freisin chun na fatai agus an coirce a chur.  Bhiodh dhá chapall ag teastáil agus bhiodh beirrt le beirt chun an treabhadh a dhéanamh.

Ina dhiadh sin bhiodh an féir le baint agus a shábháil.  Dream mór a bheadh anseo agus céard faoin móin?  Baint na móna agus sábháil na móna chomh maith.  Bhiodh meitheal mór ag teastáil chun é seo a dhéanamh agus bhiodh doiane ó cheann ceann an dúiche ann chun an obair seo a dhéanamh.  Bhiodh damhsa ag na doaine nuair a bhiodh an obair seo déanta.

Chomh maith le seo bhiodh amhráin agus ceol agus scéalaíocht taréis ha oibre.  Bhiodh spraoi ag na daoine chomh maith leis an obiar agus bhiodh béile ann fosta chun na daoine a chothú agus a neartú ach thar rud ar bith eile b’í obair an lae an rud ba thabhactachtai.

Chomhoibriú a bhi ann idir na feirmeoiri san cheantar.   San am úd bhiodh daoine ag obair le chéile agus I gconai ag teacht le chéile ag an gcéili agus bhiodh na doirse oscailte de lo is d’ oiche, b’é seo spirod an mheitil agus tá chuid den spoirod beo inniú agus tá daoine ag obair as láimhe a chéile chun feabhas a chur ar shaol an phobail agus tá go leor samplai den chineál oibre seo go háirithe Tidy Towns mar shampla.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search